האתר בעבודות תחזוקה

Our Best People at Work

שימו לב: המרפאה באזור המרכז עברה לאהרונוביץ 19, קומה 1, בני ברק


מטופלים הזקוקים להמשך טיפול מתבקשים ליצור קשר 050-5567224


בברכת רפואה שלמה
דר' אילן זמיר